ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Szalunki kartonowe Pszczyna

FHU Pająk to pro­du­cent sza­lunków kartonowych o przekroju kołowym. Świad­czy usługi trans­portowe dla mieszkańców Pszczyny, okolicznych miast takich jak Tychy, Czechowice-​Dziedzice, Oświęcim, Bielsko-​Biała i Katowice.

Zapew­ni­amy własny trans­port na tere­nie całej polski.

Ofer­u­jemy sza­lunki kartonowe pszczyna – najlep­szej jakości sprawd­zone rozwiązanie do wykony­wa­nia sza­lunków rurowych. W ofer­cie dostępne są sza­lunki kartonowe o przekroju okrągłym, w dowol­nych śred­ni­cach oraz dłu­goś­ci­ach. Zapew­ni­amy atrak­cyjne ceny sza­lunków oraz wyjątkowo krótki czas real­iza­cji zamówienia.

Zapy­taj o szczegóły

Wyślij znajomemu
Montaż kolumny