ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Rury szalunkowe – producent

FHU PAJĄK jest pro­du­cen­tem najwyższej jakości, sprawd­zonych sza­lunków kartonowych. Ofer­u­jemy sza­lunki rurowe wyko­nane w kartonu.

 • Tuby pokryte są wewnątrz warstwą parafiny co zapo­b­iega przy­wiera­niu do betonu.
 • Od zewnątrz posi­adają warstwę ochronną z poli­etylenu, co zapo­b­iega przenika­niu wody do wewnętrznych warstw kartonu.
 • Każda rura sza­lunkowa posi­ada nakle­joną instrukcję o sposo­bie prze­chowywa­nia, sposo­bie mon­tażu i zakotwienia na budowie.

Rury sza­lunkowe PAJĄK to:

 • krótki czas wyko­na­nia filara
 • niski koszt
 • wszech­stronne zastosowanie
 • łatwy mon­taż
 • lekka forma
 • brak przy­wiera­nia do betonu
 • odporność na warunki atmosferyczne
 • dowolny wymiar!

Zas­tosowanie sza­lunków kartonowych

Kartonowe sza­lunki (mono­tuby) są stosowane przede wszys­tkim do wykony­wa­nia wszelkiego rodzaju kol­umn betonowych w budown­ictwie mieszkalnym i przemysłowym.

Rury sza­lunkowe z kar­tonu z powodze­niem są stosowane także do innych budowli takich jak:

 • słupy
 • filary
 • pod­pory
 • mostki
 • ogrodzenia
 • sub­woofery
 • słupki do bram
 • wszelkie ele­menty żel­be­towe lub betonowe o przekroju kołowym.

Instrukcja mon­tażu sza­lunku rurowego

Budowa kolumny

Czy­taj więcej na stronie:

Instrukcja wyko­na­nia filara

Sza­lunki rurowe – wymiary

Rozmiary rur szalunkowych

Stale dostępne w mag­a­zynie są mono­tuby o średnicach:

 • 200 mm
 • 250 mm
 • 300 mm
 • 350 mm
 • 400 mm

Typowe dłu­gości to: 2.5, 3, 3.54mb.

Cen­nik

Wykonu­jemy także sza­lunki kartonowe o innych wymiarach

Szczegóły

Głow­ice i bazy

Uzu­pełnie­niem oferty sza­lunków do trzonów kol­umn są pre­fab­rykowane, żel­be­towe głow­ice i bazy. Czy­taj więcej: Głow­ice i bazy do kolumn

Zapraszamy do współpracy

Ofer­u­jemy własny transport

Kon­takt

Zobacz też: – Głow­ice i bazy do kol­umnInstrukcja wyko­na­nia filaraUsługi trans­portowe