ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

FHU PAJĄK – Pro­du­cent rur szalunkowych

Firma Handlowo-​Usługowa PAJĄK pow­stała w 1991 roku w Łące k. Pszczyny (woj. śląskie). Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie w branży budowlanej, wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików oraz duże zaplecze sprzętowe.

Prowadz­imy skład opałowy oraz skład budowlany, świad­czymy usługi trans­portowe, pro­duku­jemy wysok­iej jakości sza­lunki kartonowe, powszech­nie zwane mono­tubami. Kartonowe sza­lunki na kolumny są obec­nie głównym pro­filem naszej działalności.

Zobacz ofertę

Hala i pojazdy firmowe