ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Cennik rur szalunkowych

Ceny sza­lunków kartonowych (mono­tuby), głowic i baz betonowych uza­leżnione są od:

  • wymi­arów elementów
  • ilości zamaw­ianych elementów

Bezpośredni pro­du­cent = najko­rzyst­niejsze ceny i terminy

Na stronie nie poda­jemy bezpośred­nich cen, ponieważ każde zamówie­nie trak­towane jest indywidualnie.

Sza­lunki kartonowe cena

Przy dużych zamówieni­ach i stałej współpracy ofer­u­jemy atrak­cyjne rabaty.

Zapew­ni­amy własny transport!

Wycena na email lub tele­fon­icznie: Kon­takt