ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Poszukujemy partnerów handlowych

Poszuku­jemy part­nerów hand­lowych na tere­nie całej Polski.

Wymagamy:

  • doświad­czenia w branży budowlanej,
  • powierzchni mag­a­zynowej,
  • kon­tak­tów handlowych.

Ofer­u­jemy:

  • stałe dostawy,
  • ter­mi­nowe real­iza­cje zamówień,
  • atrak­cyjne warunki finansowe.

Zapraszamy do współpracy

Kon­takt

Wyślij znajomemu
Głowica kolumny