ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Rury szalunkowe – producent

Wdrożyliśmy linię pro­duk­cyjną do kartonowych sza­lunków.

Pro­duku­jemy wysok­iej jakości sza­lunki do kolumn.

Dzięki temu możemy zaofer­ować Państwu najko­rzyst­niejsze ceny sza­lunków, bezpośred­nio od pro­du­centa, bez pośredników.

Prawie wszys­tkie rozmi­ary i dłu­gości są dostępne od ręki.

Na spec­jalne zamówie­nie w krótkim ter­minie wykonu­jemy także sza­lunki o niety­powych śred­ni­cach i długościach.

Rury sza­lunkowe

Wyślij znajomemu
IMG 2553