ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Szalunki do kolumn

FHU Pająk to pro­du­cent kartonowych, rurowych sza­lunków do kolumn.

Pro­duku­jemy najwyższej jakości sza­lunki do kol­umn z kar­tonu od roku 2009.

W ofer­cie naszej firmy zna­jdziecie Państwo rurowe sza­lunki do kol­umn o przekro­jach od 200 do 440 mm. Typowe dłu­gości naszych sza­lunków do kol­umn rosną co 0,5m, (2m, 2,5m itd.), ale wykonu­jemy również sza­lunki do kol­umn o niety­powych dłu­goś­ci­ach, zgod­nie z zamówieniem.

Dys­ponu­jemy włas­nym trans­portem na tere­nie całej Polski.

Zobacz też: