ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Instrukcja wykonania filara

  1. Przy­go­tować zbro­je­nie (pręty główne i strzemiączka).
  2. Nałożyć rurę sza­lunkową na przy­go­towane zbrojenie.
  3. Po założe­niu tubę należy zabez­pieczyć zewnętrznymi pod­po­rami taki aby w cza­sie wypeł­ni­a­nia betonem nie nastąpiło odchyle­nie od pionu.
  4. Sza­lunek wypełnić betonem z pompy lub ręcznie.
  5. Sza­lunek można zdjąć po 35 dni­ach po wypełnie­niu betonem.

W razie nie­jas­ności, prosimy o kon­takt.

Wykonanie filara z szalunku kartonowego